Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
7539QĐ-BYT 28/12/2016 Phê duyệt Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020
7618QĐ-BYT 30/12/2016 Về việc phê duyệt đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025
105/QĐ-TCDS 21/06/2017 Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi vẽ tranh "yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
18/QĐ-TCDS 17/03/2016 Về việc ban hành Quy định tạm thời về mẫu Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
Quyết định 04/QĐ-TCDS 16/03/2018 Quyết định 04/QĐ-TCDS về việc Phê duyệt Tài liệu tư vấn về các phương tiện tránh thai
1619/QĐ-BYT 06/03/2018 Ban hành kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2107 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
275/QĐ-TTg 07/03/2018 Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2010
445/QĐ-UBND 29/05/2018 Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4931/QĐ-BYT 10/08/2018 Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV
4932/QĐ-BYT 10/08/2018 Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II
4940/QĐ-BYT 10/08/2018 Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III
5518/QĐ-BYT 11/09/2018 Phê duyệt Kế hoạch Chương trình Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đến năm 2020
285/QĐ-TCDS 17/09/2018 Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip "Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc" trên mạng năm 2018
339/QĐ-TCDS 05/10/2018 Về việc ban hành "Chương trình tập huấn báo cáo viên chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên tại cộng đồng"
7845/QĐ-BYT 28/12/2018 Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
792/QĐ-BYT 04/03/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế
362/QĐ-VPCP 27/04/2019 Về việc ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
1679/QĐ-TTg 22/11/2019 Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến nam 2030
219/QĐ-BYT 29/01/2020 Về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
322/QĐ-BYT 06/02/2020 Về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV)
°
 Liên kết website
Thống kê: 293.078
Online: 85