Danh sách và số điện thoại của Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện

1. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Điện Biên Phủ: 0215.3810.454

2. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã Mường Lay:0215.3852.449

3. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Điện Biên: 0215.3925.324

4. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tuần Giáo: 0215.3862.430

5. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mường Ẳng: 0215.3865.857

6. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tủa Chùa:0215.3845.284

7. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mường Chà: 0215..3842.188

8. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Mường Nhé: 0215.3740.454

9. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Điện Biên Đông: 0215.3501.560

10.Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Nậm Pồ: 0215.3745.663

°
 Liên kết website
Thống kê: 293.157
Online: 109