Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Điện Biên

:

Faq: Công ty cổ phần nhân lực Netviet

Title

 Công ty cổ phần nhân lực Netviet

HoVaTen

 Công ty cổ phần nhân lực Netviet

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

0869998976

Email

kysuhoboi@yahoo.com

NoiDung

 Công ty cổ phần nhân lực Netviet  là một trong những nhà tư vấn du học hàng đầu tại Ấn Độ. Bởi vì các dịch vụ của họ giúp mọi người di cư, làm việc, học tập và đầu tư ra nước ngoài, giáo dục quốc tế không phải là trọng tâm duy nhất của họ. Gói du học của Netviet bao gồm tư vấn, giới thiệu khóa học và nhập học, cho vay giáo dục, thị thực du học và tìm kiếm việc làm.  Công ty cổ phần nhân lực Netviet  cũng cung cấp dịch vụ huấn luyện cho các kỳ thi như GRE, GMAT, SAT, TOEFL và IELTS.
Họ có thể giúp sinh viên bay đến một số quốc gia để học cao hơn, bao gồm Anh, Úc, Đức, Canada, Pháp, Châu  u, Ireland và Mỹ. Khi bạn chắc chắn rằng họ cung cấp tất cả các dịch vụ bạn cần, bạn có thể đến một trong các văn phòng của chúng tôi ở Hà Nội và bắt đầu quá trình du học của mình.

Một số dịch vụ Netviet cung cấp là:

 du học hàn quốc , Du học canada,  Du học singapore được tổ chức tại HCM

<a href="https://duhoccanada.biz/du-hoc-canada/ ">du học canada</a>
<a href="https://duhochanquoc.net/ ">du học hàn quốc</a>
<a href="https://singapore.net.vn/du-hoc-singapore/ ">du học Singapore</a>

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Giới tính

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

1/1/2021 3:46 PM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 1/1/2021 3:46 PM by System Account
Last modified at 1/1/2021 3:46 PM by System Account