Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 111
  
5811BYT-TCDS7/28/20167/29/2016Nguyễn Viết TiếnCông văn
/_vanban/HD tạm thời giá dịch vụ.pdf
Về việc hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ KHHGĐ, SLTS/SLSS trong chương trình DS-KHHGĐ
Bộ Y TếVăn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ
1
HD tạm thời giá dịch vụ.pdf679Yes7/28/20165811
  
204BYT-TCDS1/16/20171/16/2017Nguyễn Viết TiếnCông văn
/_vanban/204.BYT-TCDS (ve on dinh to chuc).pdf
Về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
Bộ Y TếVăn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ
2
204.BYT-TCDS (ve on dinh to chuc).pdf680Yes1/16/2017204
  
ĐL-TDTT2/22/20172/23/2017Phạm Giang NamThông báo
/_vanban/thể lệ.pdf
Đại hội thể dục thể thao ngành y tế lần thứ VII năm 2017
Sở Y tế Điện Biênchi cục Dân số
3
thể lệ.pdf681Yes2/22/2017159Văn bản chỉ đạo điều hành
  
497KH-SYT4/19/20174/19/2017Lường Văn Kiên Kế hoạch
/_vanban/KH truyeenf thoong.pdf
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên
Sở Y tế Điện BiênSở Y Tế
4
KH truyeenf thoong.pdf682Yes4/19/2017497Văn bản chỉ đạo điều hành
  
KH-SYT7/27/20177/27/2017Lường Văn Kiên Văn bản QPPL
/_vanban/vbdi_615_958_KH-SYT.pdf
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2020 ngành Y tế
Sở Y tế Điện BiênSở Y Tế
5
vbdi_615_958_KH-SYT.pdf683Yes7/27/2017958Văn bản chỉ đạo điều hành
  
7539QĐ-BYT12/28/201612/28/2016Nguyễn Viết TiếnQuyết định
/_vanban/QD 7539 ngay 2-12-2016 .pdf
Phê duyệt Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020
Bộ Y TếVăn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ
6
QD 7539 ngay 2-12-2016 .pdf684Yes12/28/20167539
  
7618QĐ-BYT12/30/20161/1/2017Nguyễn Viết TiếnQuyết định
/_vanban/7618.QD-BYT CS NCT 17-25.pdf
Về việc phê duyệt đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025
Bộ Y TếVăn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ
7
7618.QD-BYT CS NCT 17-25.pdf685Yes12/30/20167618
  
80/QĐ-TCDS5/22/20175/22/2017Hồ Chí HùngVăn bản QPPL
/_vanban/80QD danh muc cau hinh may tinh 2017.pdf
Về việc ban hành danh mục và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, hàng hóa phục vụ kho dữ liệu điện tử trung ương và địa phương trong hoạt động Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2017 - 2020
Tổng cụ DSKHHGĐQĐ - TCDS
8
80QD danh muc cau hinh may tinh 2017.pdf686Yes5/22/201780Văn bản chỉ đạo điều hành
  
1125/QĐ-TTg7/31/20177/31/2017Nguyễn Xuân PhúcVăn bản QPPL
/_vanban/1125 CTMT y te dan so.pdf
Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
Chính phủVăn bản của Thủ tướng chính phủ
9
1125 CTMT y te dan so.pdf687Yes7/31/20171125Văn bản chỉ đạo điều hành
  
TTTL7/18/2012Văn bản QPPL
/_vanban/125.TTTL.pdf
Công văn cử cán bộ tham dự tập huấn về kết nối mạng, phần mềm MIS và thống kê chuyên ngành năm 2012.
Tổng cụ DSKHHGĐVăn bản của Thủ tướng chính phủ
10
125.TTTL.pdf688Yes7/18/2012125
  
105/QĐ-TCDS6/21/20176/21/2017Võ Thành ĐôngQuyết định
/portal/VanBan/2017-09/8FKnmMNZEkGppCM1Qdinh-105-The-le-cuoc-thi-ve-tranh.PDF
Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi vẽ tranh "yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết689YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
550/TCDS-TTGD9/14/20179/14/2017Đinh Huy DươngCông văn
/portal/VanBan/2017-09/NwXS-cJbIkGUW6Je550.TCDS-TTGD.pdf
V/v Hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết691YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
05/CT-BYT8/22/20178/22/2017Nguyễn Thị Kim TiếnChỉ thị
/portal/VanBan/2017-09/UyWX3edh0SJxrPp205.CT Bo Y te.pdf
Về việc tăng cường công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết692YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
18/QĐ-TCDS3/17/20163/17/2016Hồ Chí HùngQuyết định
/portal/VanBan/2017-09/m9YCR4C7JEtBEm7H18.QD-TCDS.pdf##/portal/VanBan/2017-09/Pq8Qif38VEGV4zaZPL QD 18 A0 2016final(KHTC).doc
Về việc ban hành Quy định tạm thời về mẫu Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết693YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
96/TCDS-KHTC3/18/20163/18/2016Hồ Chí hùngCông văn
/portal/VanBan/2017-09/5oI646aNpUyOfBqj3. CV 96 huong dan So A0 2016 OK final(KHTC).doc
V/v hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết694Yes
  
Quyết định 04/QĐ-TCDS3/16/2018Quyết định
/portal/VanBan/2018-04/lKgPIx7f30WFgCGJ2402-TailieuTuvanPTTT.pdf
Quyết định 04/QĐ-TCDS về việc Phê duyệt Tài liệu tư vấn về các phương tiện tránh thai
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết695YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1411/BYT-TCDS3/16/2018Nguyễn Viết TiếnCông văn
/portal/VanBan/2018-04/NR5ylTixvU6wPtUj1411.pdf
Về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2018 công tác dân số
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết696YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1412/BYT-TCDs3/16/2018Nguyễn Viết tiếnCông văn
/portal/VanBan/2018-04/x39Ea5MAsUO0RGci1412.pdf
về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết697YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1619/QĐ-BYT3/6/2018Nguyễn Thị Kim TiếnQuyết định
/portal/VanBan/2018-04/gEm1r7T7oEe5ejWQ1619-QĐ-BYT.pdf
Ban hành kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2107 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết698YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
275/QĐ-TTg3/7/2018Nguyễn Xuan PhúcQuyết định
Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2010
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết699YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
26/2018/TT-BTC3/21/20183/21/2018Phạm Xuân HàThông tư
/portal/VanBan/2018-05/JxBbHGPMJUqOcjYMTHÔNG TU 26 HUONG DAN CTMT Y TE DAN SO.PDF
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
Bộ Tài Chính
Tải về văn bản chi tiết700YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
2509/BYT-TCDS5/8/20185/8/2018Nguyễn Viết TiếnCông văn
/portal/VanBan/2018-05/T0W-QMEHkdbdbOFZ2509.BYT-TCDS . Chi cuc (5-2018).pdf
Về việc tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết701YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
13-NQ/TU3/16/2018Trần Văn SơnNghị quyết
/portal/VanBan/2018-06/D2kXjXUKUEqRTj8nSo_13-NQ_TUĐB - NQ 21.pdf
Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Tỉnh ủy Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết702YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
445/QĐ-UBND5/29/20185/29/2018Mùa A SơnQuyết định
/portal/VanBan/2018-06/dHHWN6jLqUq3JtVN445 KH Thuc hiện NQ 21-UBND tỉnh.doc
Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết703YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
4480/BYT-TCDS8/3/20188/3/2018Nguyễn Viết TiếnCông văn
/portal/VanBan/2018-09/PRLtkS6HiEiiffN14480.BYT-TCDS gui UBND dia phuong .pdf
V/v ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết704YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
4931/QĐ-BYT8/10/20188/10/2018Lê Quang CườngQuyết định
/portal/VanBan/2018-09/dKJ5pTB5m0WHXCkz4931.QD-BYT.pdf
Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết705YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
4932/QĐ-BYT8/10/20188/10/2018Lê Quang CườngQuyết định
/portal/VanBan/2018-09/YJbyyMwBx0yMzirs4932.QD-BYT.pdf
Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết706YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
4940/QĐ-BYT8/10/20188/10/2018Lê Quang CườngQuyết định
/portal/VanBan/2018-09/CAaqHf7fi02OTNKX4940.QD-BYT.pdf
Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết707YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
5518/QĐ-BYT9/11/20189/11/2018Nguyễn Viết TiếnQuyết định
/portal/VanBan/2018-09/o1D1JAOBO0Omg3ON5518.QD-BYT.pdf
Phê duyệt Kế hoạch Chương trình Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đến năm 2020
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết709YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
689/TCDS-TTTV9/24/20189/24/2018Nguyễn Thị Ngọc LanCông văn
/portal/VanBan/2018-11/6xoYOLDdcUKK7xzycông văn số 689 tổng cục dân dân số.pdf
V/v phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip trên mạng năm 2018
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết710YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
285/QĐ-TCDS9/17/20189/17/2018Nguyễn Thị Ngọc LanQuyết định
/portal/VanBan/2018-11/WezYVGvaEKo8kKOQcông vă n số 285 tổng cục dân số.pdf
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip "Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc" trên mạng năm 2018
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết711YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
339/QĐ-TCDS10/5/201810/5/2018Nguyễn Thị Ngọc LanQuyết định
/portal/VanBan/2018-11/8Blm4pNja0OZ3Qy6CHUONG TRINH TAP HUAN BCV CHUYEN DE CSSKSS,GDGT CHO VTN,TN.pdf
Về việc ban hành "Chương trình tập huấn báo cáo viên chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên tại cộng đồng"
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết712YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
5954/BNV-TCBC12/5/201812/5/2018Lê Vĩnh TânCông văn
/portal/VanBan/2018-12/OkraT6sl0ytCgp01FB_IMG_1544373244480.jpg
V/v xắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
Bộ nội vụ
Tải về văn bản chi tiết713YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
7460/BYT-TCDS12/7/201812/7/2018Nguyễn Viết TiếnCông văn
/portal/VanBan/2018-12/4nrCkoH0XUm0xQEUCV số 7460-BYT - vv tăng cường ổn định tổ chức bộ máy làm công tác DS ở địa phương.pdf
V/v tăng cường ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở địa phương
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết714YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
943/TCDS-TCCB12/10/201812/10/2018Nguyễn Doãn TúCông văn
/portal/VanBan/2018-12/d0MYgzS8i06lKyJDCV số 943-TCDS - vv sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần NQ số 18-NQ-TW.pdf
V/v sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết715YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
45/2018/TT-BYT12/28/201812/28/2018Nguyễn Viết TiếnThông tư
/portal/VanBan/2019-01/mHkgVJTi4UaZni4UTT45.2018.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết716YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
7845/QĐ-BYT12/28/201812/28/2018Nguyễn Trường SơnQuyết định
Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết717YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
23/TCDS-TTĐT1/15/20191/15/2019Võ Thành ĐôngCông văn
/portal/VanBan/2019-01/aMkbIHockSj8f74lCV số 23-TCDS - vv tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp DS viên.pdf
Về việc tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết718YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
37/CCDS_KHTC2/25/20192/25/2019Vũ Thị ThùyCông văn
/portal/VanBan/2019-04/d2euHyyudEiWbQQACV 37 CCDS 2019.rar
Về việc điều chỉnh cách thức hoạt động SLSS và bổ sung mộ số báo cáo năm 2019
Chi Cục DSKHHGD Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết719YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
54/KH-CCDS3/18/20193/18/2019Vũ Thị ThùyCông văn
/portal/VanBan/2019-03/GMGZ9AV1NEe93KQDKH số 54-CCDS - KH phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2019.pdf
Kế hoạch phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2019
Chi Cục DSKHHGD Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết720YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
432, 433/SYT-TTr4/1/20194/25/2019Lương Đức SơnCông văn
/portal/VanBan/2019-04/P3AMDmYFjkZykAEkTuyên truyền ngị định số 24 2019 -NĐ-CP nhan nuoi con nuoi.pdf
Tuyên truyền phổ biến nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019. Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019
Sở Y Tế Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết721YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
11/2014/TT-BNV10/9/201410/9/2014Trần Anh TuấnThông tư
/portal/VanBan/2019-06/m0AnAGzhQUm36MazTT 11-BNV ngach cong chuc.pdf
Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Bộ Nội Vụ
Tải về văn bản chi tiết723YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
58/2010/QH1211/15/20101/1/2012Nguyễn Phú TrọngLuật
/portal/VanBan/2019-06/coCz6dUiCkq1--oNL58-2012-QH luat vien chuc.DOC
Luật Viên Chức
Quốc Hội
Tải về văn bản chi tiết724YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
103/KH-CCDS6/3/20196/3/2019Vũ Thị ThùyCông văn
/portal/VanBan/2019-06/G8SPABwMIEeqYKyqKH số 103-CCDS - KH phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019.pdf
Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn năm 2019
Chi Cục DSKHHGD Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết725YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
691/SYT-NVY5/22/20195/22/2019Lương Đức SơnCông văn
/portal/VanBan/2019-06/78UFb-94FEyS4BsxCV số 691-SYT - vv triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT-BYT.pdf
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 14/5/2019 của Bộ Y tế về Tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế
Sở Y Tế Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết726YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
581/KH-SYT5/2/20195/2/2019Phạm Giang NamCông văn
/portal/VanBan/2019-06/G9VLd5jWu02SPLOnCV- SYT số 581.pdf
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế tỉnh Điện Biên
Sở Y Tế Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết727YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
575/SYT-VP4/26/20194/26/2019Lường Văn KiênCông văn
/portal/VanBan/2019-06/VrUQ2YAaC0uOTgv7CV-SYT số 575.pdf
V/v Tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên và 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh trong ngành Y tế
Sở Y Tế Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết728YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
792/QĐ-BYT3/4/20193/1/2019Nguyễn Viết TiếnQuyết định
/portal/VanBan/2019-06/hFclKDSK8kGOXf16792-2019-QD - BYT.pdf
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết729YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
362/QĐ-VPCP4/27/20194/27/2019Mai Tiến DũngQuyết định
/portal/VanBan/2019-06/0GDdeX2wTUi7B-O4362.QD_VPCP.pdf
Về việc ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết730YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
38/2019/NĐ-CP5/9/20197/1/2019Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2019-06/Zm6NIiQhv0KbC9mBnghi dinh 38 -ND-CP.pdf
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết731YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
04/2019/TT-BNV5/24/20197/15/2019Lê Vĩnh TânThông tư
/portal/VanBan/2019-06/4sFPwGsE63cqAU05thong-tu-04-2019-tt-bnv-muc-luong-co-so-doi-trong-don-vi-su-nghiep.pdf
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Bộ nội vụ
Tải về văn bản chi tiết732YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
45/TB-TCDS12/2/201912/2/2019Nguyễn Văn TínhThông báo
/portal/VanBan/2019-12/SWfCBIlsM0esmfkqTB số 45-TCDS - TB kết luận của Tổng cục trưởng tại HN đánh giá kết quả triển khai đề án 818.pdf
Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Doãn Tú tại Hộ nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 818 giai đoạn 2016-2019
Tổng cục DSKHHGD
Tải về văn bản chi tiết733YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
815/NQ-UBTVQH1411/21/20191/1/2020Nguyễn Thị Kim NgânNghị quyết
/portal/VanBan/2019-12/ir5EBmhRHUmML-eP815.signed.pdf
Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên
Quốc hội
Tải về văn bản chi tiết734YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
30/2019/TT-BYT12/3/20192/1/2020Nguyễn Trường SơnThông tư
/portal/VanBan/2019-12/EMikWCMOhEqkycvkthong-tu-30-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-34-2017-tt-byt-chan-doan-dieu-tri-truoc-sinh.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chuẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết735YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
3706/KH-UBND12/16/20191/1/2020Mùa A SơnKế hoạch
/portal/VanBan/2019-12/aHrUjphwOU6ACXx63706_UBND thuc hien 815.NQ-QH14.pdf
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết736YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
52/2019/QH1411/25/20197/1/2020Nguyễn Thị Kim NgânLuật
/portal/VanBan/2019-12/RET3u9hb4kKfgBD052.signed.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
Quốc hội
Tải về văn bản chi tiết737YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
03/2019/TT-BKHĐT1/22/20193/8/2019Nguyễn Chí DũngThông tư
/portal/VanBan/2020-02/XyPzp3Y8Hk2lQZbb03-2019-TT-BKHDT.pdf
Quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
Bộ kế hoạch đầu tư
Tải về văn bản chi tiết738YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1679/QĐ-TTg11/22/201911/22/2019Nguyễn Xuân PhúcQuyết định
/portal/VanBan/2020-02/J66xiHItiUWYPNjG1679-QD-TTg 22.11.2019.signed.pdf
Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến nam 2030
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết739YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
20/2019/TT-BYT7/31/20191/1/2020Nguyễn Trường SơnThông tư
Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết740YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
219/QĐ-BYT1/29/20201/29/2020Đỗ Xuân TuyênQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/49Y5X3fa6kmkUGwg219-2020-QĐ-BYT.pdf
Về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết742YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
322/QĐ-BYT2/6/20202/6/2020Nguyễn Trường SơnQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/UZMWpEeEBUG-X96Q322-QĐ-BYT.pdf
Về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV)
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết743YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
237/QĐ-BYT1/31/20201/31/2020Đỗ Xuân TuyênQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/VNCbgImYCEOgyzfW237-QĐ-BYT.pdf
Về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết744YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
963/QĐ-BYT3/18/20203/18/2020Đỗ Xuân TuyênQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/t-DsWLuL8kG2LiTc963-2020-QĐBYT.pdf
Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết745YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
364/BYT-DP1/29/20201/29/2020Đỗ Xuân TuyênCông văn
/portal/VanBan/2020-03/OB7I9IMonE2VRJ1m364-2020-BYT-DP.pdf
Về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết746YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
372/BYT-DP1/30/20201/30/2020Đỗ Xuân TuyênCông văn
/portal/VanBan/2020-03/2dcRqYPBv0ihZfOP372-2020-BYT-DP.pdf
Về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết747YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
904/QĐ-BYT3/16/20203/16/2020Đỗ Xuân TuyênQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/mnsf7LVT0a3HBxsr904-2020-QĐ-BYT.pdf
Về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19"
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết748YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
468/QĐ-BYT2/19/20202/19/2020Nguyễn Trường SơnQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/uSWKysxNkiXqy1PA468-2020-QĐ-BYT.pdf
Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết749YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
879/QĐ-BYT3/12/20203/12/2020Đỗ Xuân TuyênQuyết định
/portal/VanBan/2020-03/87B1P27990yZbfzZ879-2020-QĐ-BYT.pdf
Về việc ban hành "Hướng dấn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID-19"
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết750YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
447/QĐ-TTg4/1/2020Nguyễn Xuân PhúcQuyết định
/portal/VanBan/2020-04/PqmGRRyws0S2gvGfQD 447 - cong bo dich COVID-19 toan quoc - 01 Apr 2020.pdf
Về việc công bố dịch COVID-19
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết751YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
537/QĐ-TTg4/17/20204/17/2020Nguyễn Xuân PhúcQuyết định
/portal/VanBan/2020-04/k-o59ehsJ0u9sUw6quyet-dinh-537-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-truyen-thong-dan-so-den-nam-2030-1009.pdf
Quyết định "Phê duyệt Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030"
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết752YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1384-CV/BTGTU4/23/20204/23/2020Đặng Hải TriềuCông văn
/portal/VanBan/2020-05/DPhDbTQJkOkGGFF-CV số 1384-BTG - vv hưởng ứng, tham gia giải búa liềm vàng lần thứ V năm 2020.pdf
Về việc hưởng ứng, tham gia Giải búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020
Ban Tuyên Giáo
Tải về văn bản chi tiết753YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
558/QĐ-TTg4/28/20204/23/2020Nguyễn Xuân PhúcQuyết định
/portal/VanBan/2020-05/xsSSfVRHSka2ncuN588-TTg- muc sinh.pdf
Quyết định Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết754YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
120/2020/QH146/19/20206/19/2020Nguyễn Thị Kim NgânVăn bản QPPL
/portal/VanBan/2020-08/kBDSyieXZkecXoue120.signed.pdf
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Quốc hội
Tải về văn bản chi tiết755YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
20/2020/QĐ-TTg7/22/20209/15/2020Vũ Đức ĐamQuyết định
/portal/VanBan/2020-08/uUhnF6WrBUK4WuWQ20.signed.pdf
Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết756YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
121/QĐ-UBND2/11/20202/11/2020Lê Văn QuýQuyết định
/portal/VanBan/2020-09/gtrN8WhI0WlbMJVX121_signed_signed_signed.PDF
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết757YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
37/QĐ-UBND1/10/20201/10/2020Mùa A SơnQuyết định
Về việc công bố danh mục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết758YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
47/QĐ-UBND1/13/20201/13/2020Lò Văn TiếnQuyết định
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 (tính đến hết ngày 31/12/2019)
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết759YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
90/2020/NĐ-CP8/13/20208/20/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-09/-cTONySn9kK1w6IW90.ND-CP VE CONG CHUC, VIEN CHUC.pdf
Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết760YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
87/2020/NĐ-CP7/28/20209/15/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-09/H5QcJUZQkG1rHaNO87.signed.pdf
Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết761YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
62/2020/NĐ-CP6/1/20207/20/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-09/Qr4r5j0O4ECQt7s962.signed.pdf
Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết762YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
45/2020/NĐ-CP4/8/20205/22/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-09/VvKWGE99GEaG6BjY45.signed.pdf
Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết763YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
112/2020/NĐ_CP9/18/20209/20/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-09/lN0KzVgE7UGHv8Li112.signed.pdf
Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết764YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
2870/UBND-KGVX9/30/20209/30/2020Lê Văn QuýChỉ thị
/portal/VanBan/2020-10/T4wzpb9nbkSubjBZCV số 2870-UBND - vv đăng tải thư chúc tết trung thu năm 2020.PDF
Về việc đăng tải Thư chúc Tết trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết765YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
3801/LĐTBXH-TE9/28/20209/28/2020Nguyễn Thị HàCông văn
/portal/VanBan/2020-10/E-zmkUGhiUqGRalxThư chúc Tết thiếu nhi.pdf##/portal/VanBan/2020-10/Jo6Xcv9pESKhHIQnCV số 3801-BLĐ-TB và XH - vv đăng tải thư chúc tết trung thu.pdf
Về việc đăng tải thư chúc Tết trung thu, thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2020
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tải về văn bản chi tiết766YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1579/QĐ-TTg10/13/202010/13/2020Nguyễn Xuân PhúcQuyết định
/portal/VanBan/2020-10/PX9l-QfVe0WWK6Fi1579-QĐ.TTg Phê duyệt chương trình CSSK người cao tuổi đến năm 2030.pdf
Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết767YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
1807/QĐ-BYT4/21/20204/21/2020Đỗ Xuân TuyênQuyết định
/portal/VanBan/2020-11/FywPPE6Mr0JbBFgtquyet-dinh-1807-qd-byt-bo-y-te.pdf
Về việc Ban hành Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chuẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết768YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
4469/QĐ-BYT10/28/202010/28/2020Nguyễn Trường SơnQuyết định
/portal/VanBan/2020-11/4w41fHk0YkuszUyd28-10-2020_Phu luc Danh muc ICD-10 thay the DMDC phien ban 6.xlsx##/portal/VanBan/2020-11/wA2C23mPpUKpSt4z28-10-2020_Quyet dinh ban hanh ICD-10 thi diem DRG.signed.pdf
Về việc ban hành "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh"
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết769YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
17/2020/TT-BYT11/12/20201/1/2021Nguyễn Trường SơnThông tư
/portal/VanBan/2020-11/FyTSF-ARZEWseecwTT-BỘ Y TẾ.pdf
Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết770YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
33/2020/QĐ-TTg11/12/202012/31/2020Nguyễn Xuân PhúcQuyết định
/portal/VanBan/2020-12/xujW2FEo0k6bCWOL33.2020.TTg-tieu tri xa vung I, II, III.pdf
Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết771YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
135/2020/NĐ-CP11/18/20201/1/2021Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-12/lryp572KLkyS3wng135.signed.pdf
Quy định về tuổi nghỉ hưu
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết772YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
130/2020/NĐ-CP10/30/202012/20/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-12/m4PJSOYFIEiKTf2U130.2020.ND-CP ke khai tai san ca nhan.pdf
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết773YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
124/2020/NĐ-CP10/19/202012/10/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-12/iXpPILj4M0ud1WWt124.2020.ND-CP luat khieu nai.pdf
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết774YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
6722/BYT-TCDS12/3/202012/3/2020Đỗ Xuân TuyênCông văn
/portal/VanBan/2020-12/HrVeLZwqhkW5RLPK6722.TCDS chuan doan TS SS.pdf
Về việc Hướng dẫn quản lý đối tượng được hỗ trợ thực hiện dịch vụ sàng lọc, chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh theo Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết775YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
138/2020/NĐ-CP11/27/202012/1/2020Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2020-12/smZe0OTdIkqxuiLJ138.2020.ND-CP su dung quan ly cong chuc.pdf
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết776YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
6/2020/TT-BNV12/2/20201/20/2021Lê Vĩnh TânThông tư
/portal/VanBan/2020-12/lneqw31boUG9w51K6_2020_TT_BNV thi nang ngach cong chuc.pdf
Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Bộ Nội Vụ
Tải về văn bản chi tiết777YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
136/2020/NĐ-CP11/24/20201/10/2021Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2021-01/dA5PuatVBU6wHvv6136.TTg-luat phong chay.pdf
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết778YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
01/2021/TT-BYT1/25/20213/10/2021Đỗ Xuân TuyênThông tư
/portal/VanBan/2021-01/d5YjyqCvOkqNBFS001.2021.TT-BYT - khen thuong doi voi thuc hien chinh sach dan so.signed.pdf
Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết779YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
02/2021/TT-BYT1/25/20213/10/2021Đỗ Xuân TuyênThông tư
/portal/VanBan/2021-01/Sb09YUqWy0ia2dle02.2021.TT-BYT - nhiem vu CTV dan so.pdf
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết780YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
05/CT-TTg1/28/20211/28/2021Nguyễn Xuân PhúcChỉ thị
/portal/VanBan/2021-01/5zjhEzhydEma1Xvhchi-thi-05-ct-ttg-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19.pdf
Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết781YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
07/2021/NĐ-CP1/27/20213/15/2021Nguyễn Xuân PhúcNghị định
/portal/VanBan/2021-02/A88cAGzk7UOJvyNY07.2021.ND-CP CHUAN NGHEO DA CHIEU.pdf
Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết782YesVăn bản chỉ đạo điều hành
1 - 100Next