Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 và công bố quyết định thành lập Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tới dự.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 và công bố quyết định thành lập Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tới dự.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2010 trong tình hình kinh tế có nhiều biến động, thời tiết diễn biến bất thường nhưng tập thể CBCNV toàn ngành xây dựng Hà Tĩnh đã vượt lên khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý của ngành, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Trong công tác qui hoạch đô thị, ngành xây dựng đã hoàn thành nhiều khối lượng công việc, cụ thể: thực hiện thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 15 dự án, thẩm định 22 đồ án quy hoạch, thẩm định quy hoạch mặt bằng sử dụng đất 80 công trình, trong đó có những đồ án quy hoạch xây dựng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 13 xã điểm của tỉnh; khảo sát, giới thiệu 57 địa điểm xây dựng…

Công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phải đặt lên hàng đầu
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh

Năm 2011, ngành xây dựng Hà Tĩnh tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường công tác quản lý nhà nước; tập trung rà soát và điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ở các khu đô thị, KCN, KKT đã được phê duyệt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển KT-XH; hoàn thành quy hoạch các vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình và Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh; hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới; trển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2020.

Cũng trong dịp này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh. Theo đó, chức năng chính của Viện gồm: nghiên cứu khoa học, lập và điều chỉnh, khảo sát, điều tra về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; giúp sở Xây dựng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; hành nghề hoạt động tư vấn xây dựng.

Công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phải đặt lên hàng đầu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tặng bằng khen của Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị CBCNV toàn ngành xây dựng Hà Tĩnh phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cơ sở gắn kết với đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đưa công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch lên hàng đầu, phấn đấu có 1 - 2 khu đô thị kiểu mẫu; tập trung triển khai chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

                                                                                              P.V


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 139.358
Online: 5