Chiều ngày 25/10/2012, đoàn kiểm tra tình hình thực hiện PBGDPL đã làm việc với Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Chiều ngày 25/10/2012, Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện PBGDPL đã làm việc với Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Thống - Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện PBGDPL ở Sở trong thời gian qua; đồng chí Phan Lương Kỳ- Giám đốc Sở Giao thông vận tải- Phó Đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện PBGDPL của Sở Xây dựng. Bên cạnh đó các đồng chí  trong đoàn cũng nêu ra một số mặt còn hạn chế: công tác PBGDPL về cơ bản đã làm tốt tuy nhiên cần tập trung nhiều hình thức PBGDPL hơn nữa để công tác này đạt hiệu quả cao hơn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 246.337
Online: 30