Ngày 30/10/2012, Sở Xây dựng tổ chức họp nghe báo cáo thẩm định quy hoạch chung thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Xuân An đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Kiến trúc sư; Hội Xây dựng; huyện ủy, UBND, HĐND huyện Nghi Xuân; UBND thị trấn Nghi Xuân, Xuân An; Hội đồng khoa học và các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng.

  Ngày 30/10/2012, Sở Xây dựng tổ chức họp nghe báo cáo thẩm định quy hoạch chung thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Xuân An đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Kiến trúc sư; Hội Xây dựng; huyện ủy, UBND, HĐND huyện Nghi Xuân; UBND thị trấn Nghi Xuân, Xuân An; Hội đồng khoa học và các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng.

    Đồ án quy hoạch chung thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Xuân An đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000 được lập theo các nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại các Quyết định số 3289/QĐ-UBND và 3290/QĐ-UBND ngày 11/10/2011. Đồ án do Trung tâm Trắc địa bản đồ (Viện kiến trúc quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng) lập.

   Đồ án đã phân tích đánh giá được các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thực trạng xây dựng, kiến trúc cảnh quan, khả năng sử dụng quỹ đất hiện có. Từ đó đề xuất được phương án sử dụng đất, cấu trúc tổ chức không gian, mạng lưới giao thông đối nội đối ngoại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong mối liên hệ vùng với các khu vực lân cận, trên cơ sở tận dụng điều kiện khí hậu, thuỷ văn, địa hình, khai thác tốt quỹ đất, xác định đúng về tính chất, chức năng và sử dụng đất của khu vực quy hoạch.

    Các đại biểu tham dự đã nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để đồ án quy hoạch hoàn thiện hơn, với cơ cấu sử dụng đất, cấu trúc tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hợp lý hơn, đảm bảo tính định hướng phát triển bền vững, lâu dài cho các thị trấn và mang tính khả thi cao trong thực hiện. Kết thúc cuộc họp, Đồng chí Phạm Văn Tình – Phó Giám đốc Sở đã tổng hợp các ý kiến thống nhất và yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ trước ngày 20/11/2012./.

(Nguyễn Duy Đức- P. QH-KT)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 229.024
Online: 55