Quyết định 217/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/01/2013 về việc Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mã, cây cối, hoa màu và nuôi trồng hải sản" khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 148.006
Online: 6