Thực hiện Công văn số 4094/UBND-TH ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về công bố chỉ số giá và hướng dẫn tính chi phí dự phòng trượt giá trong gói thầu đấu thầu trọn gói

Thực hiện Công văn số 4094/UBND-TH ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về công bố chỉ số giá và hướng dẫn tính chi phí dự phòng trượt giá trong gói thầu đấu thầu trọn gói, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

(Chi tiết có file đính kèm).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 139.336
Online: 10