Hiện nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Chuyên mục : Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời, mời các tổ chức, cá nhân truy cập và khai thác sử dụng.

Thực hiện Kế hoạch 398/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2015).

Hiện nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Chuyên mục : Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm truy cập và khai thác sử dụng. Tại địa chỉ http://hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.511
Online: 15