Sáng ngày 14/1/2015, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

Sáng ngày 14/1/2015, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

Liên Đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 có đồng chí Trần Danh Tương- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng và đại diện Ban Tổ chức, Văn phòng, Ban Tài Chính LĐLĐ tỉnh; Ủy viên BTV, BCH, UBKT, Ban Nữ công Công đoàn ngành; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành, đồng chí Dương Đức Cường báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Xây dựng năm 2014: đồng chí cho biết, năm 2014 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh hoạt động phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, hoạt động xây lắp trên địa bàn vẫn còn trầm lắng, các đơn vị xây lắp, tư vấn xây dựng nợ đọng lớn từ các công trình, dẫn đến nợ lượng, BHXH... đời sống của một bộ phận đoàn viên, người lao động còn khó khăn.

Tuy nhiên, quán triệt các Nghị quyết của Công đoàn về tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động với các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành. Bên cạnh đó, CB, CC, VC, CNV LĐ toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất cao và nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác; được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi xuất sắc.

Chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng Chí Trần Danh Tương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2014 và yêu cầu các cấp Công đoàn ngành Xây dựng thực hiện 5 nhiệm vụ:

Thức nhất: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ về ý thức chấp hành chủ trường đường lối của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Thứ hai: Tăng cường vai trò đại diện, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Sâu sát cơ sở, “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động”, hướng dẫn cơ sở phối hợp với chuyên môn kịp thời tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị CBCC năm 2015. Qua đó bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so với quy định của Pháp luật.

Thứ ba: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII,.. Công đoàn ngành cần xây dựng kết hoạch tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời vận động đoàn viên nâng cao vai trò tham gia quản lý, tìm kiếm việc làm, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức.

Thứ tư: Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo. Thăm hỏi kịp thời các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; tham gia xây dựng cơ chế chính sách về đất ở, nhà ở cho CNVCLĐ có thu nhập thấp, từng bước nâng cao đời sống cho CNVCLĐ.

Thứ năm: Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức rà soát nắm bắt các doanh nghiệp có đủ điều kiện vận động thành lập công đoàn cơ sở. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014

Cũng tại Hội nghị, 4 tập thể xuất sắc 20 cá nhân tiêu biểu được trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn năm 2014.

Trần Hậu Hùng – CT Công đoàn ngành Xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.504
Online: 10