Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2685/UBND-XD2 ngày 9/6/2015; Căn cứ văn bản số 1169/BXD-GĐ ngày 1/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng. Sở Xây dựng tổ chức tập huấn Luật xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành với các nội dung cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Tập huấn Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2685/UBND-XD2 ngày 9/6/2015; Căn cứ văn bản số 1169/BXD-GĐ ngày 1/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng. Sở Xây dựng tổ chức tập huấn Luật xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự tập huấn:

- UBND tỉnh: Trân trọng kính mời lãnh đạo UBND tỉnh tham dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo công tác tập huấn.

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan: Lãnh đạo phụ trách và cán bộ chuyên môn

liên quan.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Lãnh đạo huyện phụ trách và cán bộ, công chức phòng chuyên môn.

- Ban quản lý dự án: Lãnh đạo ban và các cán bộ phòng, ban chuyên môn.

- Các Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh: Giám đốc, cán bộ chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật, kế hoạch của doanh nghiệp.

- Kính mời Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh; Báo Hà Tĩnh cử phóng viên tới tham dự hội nghị và đưa tin.

2. Nội dung, chương trình tập huấn:

Các nội dung cơ bản của Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành (chi tiết cụ thể có phụ lục đính kèm).

3. Thời gian tập huấn:

Thời gian tập huấn: 02 ngày: Từ ngày 23 đến ngày 24/9/2015 (chi tiết cụ thể có phụ lục đính kèm).

4. Địa điểm tập huấn:

Tại hội trường Nhà khách Hương Sen: Số 04, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh.

Chương trình tập huấn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phổ biến và cập nhật các quy định mới về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Vì vậy Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và chấp hành một cách nghiêm túc yêu cầu của tập huấn. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vềviệc chấp hành các yêu cầu của đợt tập huấn này./.

(Kèm theo Giấy mời, Chương trình và tài liệu tập huấn)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.502
Online: 8