Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/01/2015 về việc xây dựng, triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2015. (nội dung chi tiết có file đính kèm).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/01/2015 về việc xây dựng, triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2015.

(nội dung chi tiết có file đính kèm).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 139.353
Online: 11