Về hướng dẫn tính chi phí dự phòng trượt giá trong giá gói thầu xây dựng đấu thầu trọn gói. (Chi tiết có file đính kèm).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 139.314
Online: 9