(Xây dựng) - Sáng 13/1, Công đoàn ngành xây dựng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016.

(Xây dựng) - Sáng 13/1, Công đoàn ngành xây dựng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016.

 

Trong năm 2015, thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, Công đoàn ngành xây dựng đã giành được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ và hoạt động xã hội. Nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, công đoàn cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục. Trong đó, năm 2015 vừa qua, công đoàn ngành đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của quê hương; khuyến khích, động viên CNVCLĐ tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH…

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở, sự phối hợp với Ban giám đốc Sở, Công đoàn ngành đã triển khai kế hoạch thi đua trong toàn ngành để cơ sở tổ chức phát động các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, tham gia xây dựng nông thôn mới… trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Qua tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, tiết kiệm chi phí sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

Bên cạnh tổ chức các phong trào thi đua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, công tác vận động nữ CNVCLĐ, hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, công tác tài chính và một số công tác khác tiếp tục giành được những kết quả mới.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã phân tích những kết quả đạt được, mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn năm 2015 và đề xuất một số giải pháp khắc phục.

Trong năm 2016, Công đoàn ngành đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp mới, trong đó, mục tiêu cụ thể gồm: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ học tập, quán triệt NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ CNVC, trên 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 100% công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đặc biệt tập trung công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Tiến - Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở Xây dựng, đồng chí Trần Danh Tương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn ngành Xây dựng trong năm 2015. Trên cơ sở các nhiệm vụ đề ra, yêu cầu các đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành đoàn kết, nỗ lực, không ngừng sáng tạo khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi tiếp tục giành những thắng lợi mới trên mọi lĩnh vực.

 

 

Cũng tại hội nghị Công đoàn ngành đã trao giải thưởng cuộc thi “tìm hiểu Luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn; Luật BHXH” cho các tập thể, cá nhân.

Trần Hùng - CT Công đoàn ngành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 292.986
Online: 55