Tối 12/1, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, đoàn giám sát cải cách hành chính (CCHC) theo Quyết định 11-QĐ/TU họp báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng.

Tối 12/1, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, đoàn giám sát cải cách hành chính (CCHC) theo Quyết định 11-QĐ/TU họp báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Hai đơn vị cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu các thủ tục ngoài công bố, đáp ưng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Theo báo cáo của đoàn, thời gian qua Sở TN&MT đã rà soát nghiêm túc, đúng nguyên tắc, tuân thủ các quy định đối với các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu của Bộ TN&MMT, UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa cho rằng, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với Sở TN&MT còn nhiều hạn chế.

Tổng số TTHC có thành phần hồ sơ được cắt giảm là 41/79, tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 1.118/2.177 ngày; cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC công bố theo quy định; công khai niêm yết, rõ ràng trên từng lĩnh vực tại bộ phận giao dịch một cửa, trang thông tin điện tử; rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động, đề xuất quy hoạch các đơn vị công lập; phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, ban hành quy chế làm việc, xây dựng đề án vị trí, việc làm; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm gửi nhận văn bản…

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Văn Đình Minh: Rút ngẫu nhiên 2 bộ hồ sơ của ngành TN&MT ở cấp huyện thì 1 bộ quá hạn 6 ngày, 1 bộ phát sinh thêm 3 thủ tục ngoài công bố. Đây là những bất cập cần khắc phục.

Tổng số TTHC có thành phần hồ sơ được cắt giảm tại Sở Xây dựng là 20/29, tổng số thời gian giải quyết được giảm là 293/504 ngày. Sở Xây dựng cũng đã trình UBND tỉnh công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiêm túc, nề nếp…

Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Hùng Mạnh: Trước những hạn chế, yếu kém mà đoàn giám sát chỉ ra, Sở TN&MT sẽ có sự kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của 2 đơn vị, đặc biệt là Sở TN&MT trong công tác CCHC thời gian qua và yêu cầu nghiêm túc khắc phục.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến: Sở đồng tình cao với những đánh giá của đoàn giám sát và sắp tới sẽ thực nghiệm túc các quy định trong CCHC.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, mặc dù có sự chuyển biến, nhưng so với yêu cầu đặt ra thì công tác CCHC của hai đơn vị vẫn chưa đạt, đặc biệt là Sở TN&MT. Tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu và cử tri còn phản ánh rất nhiều, chất vấn rất gay gắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn giám sát soát xét chất lượng đề án vị trí việc làm của 2 đơn vị; có sự đánh giá thẳng thắn, phân tích cụ thể hơn các vấn đề tồn tại, vướng mắc; đánh giá khách quan vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu hai đơn vị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu các thủ tục ngoài công bố, đáp ưng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Khắc Hậu - theo BaoHatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 323.186
Online: 47