PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 11)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số  30/QĐ-SXD ngày 24 tháng 3  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng ngoài tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thái Thịnh

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thái Thịnh

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng TP Vinh Nghệ An

- Số điện thoại: 0383524667           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 2703001795 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 05 tháng  03 năm 2008

- Giám đốc: Lê Hải Nguyên.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng : 13 người

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 05 người: 05 kỹ sư xây dựng. Trong đó chứng nhận chỉ huy trưởng công trình: 02

- Cán bộ kỷ thuật: 03 người: 02 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư thủy lợi

- Công nhân qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2014: 1.900.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2014: 65.000.258.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi cấp  IV đến 05 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.533
Online: 12