PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 11)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số  30/QĐ-SXD ngày 24 tháng 3  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa huyện Đức Thọ

1

Công ty cổ phần xây dựng Trần Phú

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng Trần Phú

- Địa chỉ: Xóm 9, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 039.3833019           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3000336220 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 14 tháng  5 năm 2003, bổ sung lần thứ 4 ngày 30 tháng 5 năm 2011.

- Giám đốc: Trần Quang Thuyết.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 08 người

- Cán bộ kỹ thuật: 03 người, trong đó có 02 KSXD, 01 KSTL.

- Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo: 5 người

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014: 8.762.177.000 đồng.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2014: 11.194.498.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình thủy lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 5 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.537
Online: 15