PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 11)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số  30/QĐ-SXD ngày 24 tháng 3  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Lộc Hà

1

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thăng Tiến

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thăng Tiến

- Địa chỉ: Thôn 02, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0912132577;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001944158 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 19 tháng  11 năm 2015

- Giám đốc: Trần Khắc Liên

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp: 12 người.

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 08 người: 02 kỹ sư xây dựng ; 03 kỹ sư xây dựng cầu đường; 02 kỹ sư thủy lợi; 01 kỹ sư địa chất. Trong đó: chứng chỉ thiết kế: 04; chứng chỉ giám sát: 06; chứng chỉ khảo sát: 02; định giá xây dựng: 02.

- Cán bộ kỷ thuật: 04 người: 01 kỹ sư xây dựng ; 01 kỹ sư xây dựng cầu đường; 01 kỹ sư thủy lợi; 01 trung cấp giao thông.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 1.000.000.000 đồng

- Doanh thu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực khảo sát xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát xây dựng công trình. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc khảo sát địa chất, địa hình các công trình xây dựng cấp III, Cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp  IV đến 7 tỷ.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi cấp  IV đến 5 tỷ.

3.3. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV đến 10 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi giám sát công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 10 tỷ.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi cấp  IV đến 7 tỷ.

2

Công ty TNHH Đại Quý (Bổ sung năng lực lần 2)

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đại Quý

- Địa chỉ: Thị tứ Thạch Châu, huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0393846241           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 2802000451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 06 tháng  01 năm 2009

- Giám đốc: Phan Đình Cao. 

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp: 10 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh : 08 người, 02 kỹ sư xây dựng, 01 KS thủy lợi, 03 KS giao thông, 01 kiến trúc sư, 01 KS địa chất công trình. Trong đó: 04 chứng chỉ thiết kế, 06 chứng chỉ giám sát, 01 chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, 01 chứng nhận chỉ huy trưởng công trình, 01 chứng chỉ KSĐH, 01 chứng chỉ KSĐC

- Cán bộ kỹ thuật: 02 KS giao thông.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 4.201.741.000 đồng

- Doanh thu năm 2015: 19.458.254.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực Khảo sát xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát địa chất, địa hình các công trình xây dựng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc khảo sát địa chất, địa hình các công trình xây dựng cấp III, cấp  IV.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.292
Online: 17