PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 11)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số  30/QĐ-SXD ngày 24 tháng 3  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa huyện Hương Khê

1

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Duy Thành

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Duy Thành

- Địa chỉ: Số 11, ngõ 4, đường Lê Hữu Trác, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0978805407           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001945063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 20 tháng  11 năm 2015

- Giám đốc: Lê Duy.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng, công nhân qua đào tạo: 08 người

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 02 người: 02 kỹ sư xây dựng. Trong đó chứng chỉ giám sát 08; chứng nhận CHTCT 01;

- Cán bộ kỷ thuật: 01 cao đẳng giao thông.

- Công nhân qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: 5.000.000.000 đồng.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV đến 07 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp  IV đến 7 tỷ.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình Thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi cấp  IV đến 5 tỷ. 

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV đến 07 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp  IV đến 7 tỷ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.521
Online: 44