PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 11)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số  30/QĐ-SXD ngày 24 tháng 3  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa thị xã Kỳ Anh

1

Công ty TNHH Đầu tư Quyết thắng Hà Tĩnh

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Quyết thắng Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Quyên Thượng, Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0973304008          ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001907565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 21 tháng  4 năm 2015

- Giám đốc: Nguyễn Đình Thắng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng, công nhân qua đào tạo: 08 người;

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 02 người: 01 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư giao thông.

- Cán bộ kỹ thuật: 01 kỹ sư xây dựng.

- Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: 900.000.000 đồng.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015: 3.716.610.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp  IV.

2

Công ty cổ phần xây dựng Xuân Tâm

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng Xuân Tâm

- Địa chỉ: Xóm Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0945609678           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001583215 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 27 tháng  3 năm 2012

- Giám đốc: Lê Xuân Lượng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng, công nhân qua đào tạo: 13 người;

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường.

- Cán bộ kỷ thuật: 03 người: 02 kỹ sư xây dựng; 01 cao đẳng xây dựng.

- Công nhân qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014: 5.199.573.000 đồng.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2014: 6.287.290.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dan dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp  IV.

3

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quốc Cường.

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quốc Cường.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh.

- Số điện thoại: 0909358728-0973364229;          số fax:

- Địa chỉ email: anhmo1284@gmail.com

- Giấy phép kinh doanh: Số 3001943362 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 9/11/2015

- Giám đốc: Lê Xuân Lam.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng, công nhân qua đào tạo: 04 người;

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 03 người: Kỹ sư xây dựng: 01;  Kỹ sư giao thông: 01; Kỹ sư thủy lợi: 01.

Trong đó: Chứng chỉ thiết kế: 03; Chứng chỉ giám sát: 03.

- Cán bộ tham gia tư vấn khác 01 người. Kỹ sư giao thông: 01.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: 3.000.000.000 đồng.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thiết kế, thẩm tra.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 7 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình thủy lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 7 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.528
Online: 14