Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lãnh đạo UBND, các phòng Kinh tế Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trên địa bàn tỉnh cùng Lãnh đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng.

Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lãnh đạo UBND, các phòng Kinh tế Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trên địa bàn tỉnh cùng Lãnh đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng.

Chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Đặng Quốc Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Trần Hậu Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị đ/c Trần Hậu Thành, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá rõ công tác quản lý nhà nước về xây dựng năm 2015. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngành Xây dựng đã luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối; đổi mới phương pháp làm việc; nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã được xây dựng ngay từ đầu năm. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để kịp thời tháo gỡ. Công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Xây dựng được thực hiện theo đúng thẩm quyền đồng thời có sự phối hợp với các ngành, các cấp một cách thiết thực, quyết liệt, hiệu quả, tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động xây dựng và đã đóng góp một phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: Giá trị sản xuất của ngành (GO) năm 2014 đạt 41.728 tỷ đồng, năm 2015 ước đạt 44.700 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm xây dựng trên giá trị sản xuất ngành xây dựng VA/GO: Năm 2014 đạt 31,1%, năm 2015 ướt đạt 30,7%.

Công tác rà soát, nghiên cứu, soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tiếp tục được Sở coi trọng và triển khai khá kịp thời.

Triển khai thực hiện có kết quả theo chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị; dự án đầu tư xây dựng; hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; nhà và hạ tầng bất động sản; vật liệu xây dựng; chi phí, hợp đồng xây dựng, cải cách hành chính…. Kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo Sở, các phòng ban đến các đơn vị trực thuộc; đảm bảo hoạt động của Sở thường xuyên, liên tục, giải quyết kịp thời các vấn đề  có liên quan, đáp ứng theo yêu cầu.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giao về quy hoạch xây dựng các dự án trọng điểm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; quản lý chất lượng công trình; công tác thanh tra kiểm tra trong hoạt động xây dựng và cải cách thủ tục hành chính.

Tổ chức điều hành hoạt động cơ quan thông suốt có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao. Thực hiện tốt các quy chế điều hành hoạt động cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng.

Kết quả cụ thể như sau:

Tỷ lệ đô thị hóa trên toàn tỉnh đạt 21%, với 16 đô thị (01 thành phố, 13 thị trấn, 02 thị xã). Sở đã chủ trì tham mưu đề án xây dựng đô thị loại IV cho đô thị mới phía Nam huyện Kỳ Anh; tham gia xây dựng đề án chia tách địa giới và thành lập thị xã Kỳ Anh (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015); hướng dẫn lập, thẩm định phân loại đô thị Lộc Hà, Quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng, quy hoạch phân khu xã Kỳ Đồng và Khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh, đến nay đã phê duyệt xong Quy hoạch Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch xây dựng điều chỉnh thành phố giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã tổ chức công bố 02 đồ án quy hoạch vào ngày 15/12/2015; hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng các đô thị. Về quy hoạch quy hoạch phân khu, tỷ lệ phủ kín đạt 40% (trong đó thị xã Hồng Lĩnh và thị trấn Hương Khê đã phủ kín 100% quy hoạch phân khu), quy hoạch chi tiết đạt khoảng 12,5%. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, có 231/235 xã phê duyệt xong đồ án quy hoạch (còn 04 xã không lập quy hoạch nông thôn mới do nằm trong vùng phải di dời để thực hiện dự án), đã tổ chức công bố quy hoạch và triển khai cắm mốc chỉ giới quy hoạch.

Đã tổ chức thẩm định được 138 hồ sơ quy hoạch xây dựng; tổ chức kiểm tra công bố điều kiện năng lực cho 163 doanh nghiệp hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng cho 70 dự án, công trình; thẩm định 257 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tiết kiệm được từ 3 - 5% chi phí đầu tư xây dựng công trình; chủ trì giám định chất lượng về sự cố cho 02 công trình; kiểm tra về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng ở 32 đơn vị. Qua công tác thẩm định đã hướng dẫn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung về thiết kế, dự toán phù hợp với quy định về pháp luật hiện hành.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 02 nhà máy sản xuất gạch không nung, 01 nhà máy đang xây dựng, gạch không nung đã được sử dụng thí điểm ở một số công trình có nguồn vốn ngân sách nhà nước để đánh giá chất lượng nhằm nhân rộng và dần thay thế gạch đất sét nung truyền thống.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: Tính đến nay đã có 3.870/5.118 hộ, đạt 75,6% , với tổng số tiền huy động được: 216.275 triệu đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được 705/788 nhà (đạt tỷ lệ: 89,5%), đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở với tổng số tiền huy động được: 35.108,1 triệu đồng.

Công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính được chú trọng. Đã tổ chức 05 cuộc thanh tra tại các dự án trên địa bàn toàn tỉnh với 161 đối tượng được thanh tra, phát hiện 36 cá nhân, tổ chức vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 230 triệu đồng. Về vi phạm trật tự xây dựng đã phát hiện 159 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền 417 triệu đồng.

Công tác cải cách TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ và đúng quy định tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở. Năm 2015, có 299 hồ sơ được tiếp nhận đã giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định, hồ sơ trả trước, trả đúng thời gian quy định chiếm tỷ lệ 100%.

Tuy vậy, công tác lập, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng ở các địa phương mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, tỷ lệ đô thị hoá, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, chi tiết còn thấp; chưa thực sự quan tâm nhiều về quy hoạch các khu chức năng đặc thù trên toàn tỉnh.

Văn bản quản lý nhà nước về xây dựng của Trung ương trong những năm qua, ban hành nhiều, thay đổi liên tục nhưng nhiều văn bản hướng dẫn vẫn không kịp thời, thiếu đồng bộ gây ra sự lúng túng trong quản lý. Đặc biệt, là bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ mới cho ngành trong lúc không được bổ sung về nguồn lực hoặc cơ chế, chính sách cho các Sở Xây dựng như: Biên chế, cơ sở vật chất, thiết bị, phân cấp quản lý cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở…

Tâm huyết và trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đối với công việc chưa cao; khi xây dựng chương trình công tác, do chưa lường hết khả năng thực hiện nên việc đăng ký chưa phù hợp, dẫn đến khi thực hiện rất khó khăn.

Báo cáo tổng kết cũng nêu rõ trong năm 2016, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm sau:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý của Sở và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đảng bộ Sở;

Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Sở theo hướng dẫn mới;

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý để triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 bao gồm: Quy định một số nội dung quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức xây dựng và ban hành Chương trình phát đô thị trên toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2016-2030.

Tăng cường công tác quản lý về quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, quản lý về dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng, cải cách hành chính,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiện nay chất lượng tham mưu còn hạn chế, công tác quản lý quy hoạch cũng cần phải chấn chỉnh; một số công trình xây dựng chất lượng chưa đảm bảo… Đề nghị ngành xây dựng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn đặc thù để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn…

Tiếp thu ý kiến đánh giá của lãnh đạo tỉnh, ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng nhận trách nhiệm sẽ quyết tâm thực hiện xuất sắc, đồng bộ các nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Khắc Hậu, VP Sở


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 323.207
Online: 44