Ngày 7/10/2018 Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho 147 học viên là cán bộ y tế đang theo học nâng cao tại trường với nội dung về công tác Dân số trong tình hình mới

Ngày 7/10/2018 Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho 147 học viên là cán bộ y tế đang theo học nâng cao tại trường với nội dung về công tác Dân số trong tình hình mới và những văn bản qui định những hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.

Qua buổi nói chuyện chuyên đề học viên nắm được thực trạng công tác Dân số - KHHGĐ của Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng, một số chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ. Các học viên tham gia sôi nổi, hưởng ứng nhiệt tình và sau khi học tập trở về địa phương công tác tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tham gia thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ góp phần nâng cao chất lượng Dân số tại địa phương.

Bác sỹ Vũ Thị Thùy - Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ nói chuyện chuyên đề cho học viên trường Cao đẳng Y tế

Đặng Thị Cúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 175.657
    Online: 19