CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM 2019

Ngày 9 tháng 01 năm 2019 Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019.

Hội nghị đã được nghe đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2018; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác năm 2018 và Báo cáo đánh giá các hoạt động của Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sau khi được nghe các nội dung triển khai tại Hội nghị Cán bộ công chức đơn vị đã sôi nổi đóng góp ý kiến, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động và nhiệm vụ năm 2019./

Đặng Thị Cúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 198.324
    Online: 17