Ngày 8/10, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Ban quản lý đề án 818 Trung ương tổ chức hội thảo và tập huấn triển khai “Thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016 – 2020” năm 2019

Ngày 8/10, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Ban quản lý đề án 818 Trung ương tổ chức hội thảo và tập huấn triển khai “Thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016 – 2020” năm 2019 cho hơn 80 học viên là cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân; Chuyên trách và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.Ngày 8/10, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Ban quản lý đề án 818 Trung ương tổ chức hội thảo và tập huấn triển khai “Thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016 – 2020” năm 2019 cho hơn 80 học viên là cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân; Chuyên trách và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và cộng tác viên dân số tham gia vào hoạt động phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức, thu hút sự tham gia của các đối tượng có nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai. Từ đó, góp phần giảm bớt khó khăn cho xã hội, từng bước nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn.

Phòng TT-GD


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 293.095
    Online: 93