Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2019 thực hiện lại tại tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố và 56/130 xã, phường

Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2019 được triển khai tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố và 56/130 xã, phường. Chiến dịch chia làm 2 đợt, đợt I triển khai tại 56/50 xã (Điện Biên thêm 3 xã, Mường Lay 03 xã/phường) thuộc 9/8 huyện (thêm thị xã Mường Lay không có trong kế hoạch) bắt đầu từ 6/3 đến ngày 30/5/2019. Chiến dịch đợt II năm 2019 thực hiện lại tại 41 xã thuộc 6 huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch đợt I, bắt đầu từ 11/9 và kết thúc ngày 27/11/2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các cấp, sự chủ động phối hợp giữa Trung tâm Dân số - KHHGĐ với Trung tâm y tế các huyện trong việc tạm ứng phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao để triển khai Chiến dịch theo đúng tiến độ. Tại các xã triển khai Chiến dịch có khoảng 25.000 lượt người tham gia và được tuyên truyền, vận động, tư vấn. Nội dung tuyên truyền tư vấn về các vấn đề Dân số và phát triển; các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ; lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Ngày tránh thai thế giới; Ngày quốc tế Người cao tuổi; Ngày quốc tế trẻ em gái; giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh.

Kết quả qua 2 đợt triển khai Chiến dịch đã cung cấp biện pháp tránh thai lâm sàng được 2.208/1.989 người, đạt 111,0% so với kế hoạch (Triệt sản 9/19 đạt 47,4%; Dụng cụ tử cung 1.646/1.354 đạt 121,6%; Thuốc tiêm tránh thai 553/616 đạt 89,8%); Viên uống tránh thai 2.119 người, Bao cao su: 918 người; Khám phụ khoa 4.540 lượt, điều trị phụ khoa 1.175 lượt; Khám thai 1.212 lượt, cấp viên săt 41 người, cấp gói đẻ sạch 24 người.

Cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ truyền thông cho các chị em phụ nữ tại xã Na Tông - Huyện Điện Biên Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm sinh và hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong công tác Dân số - KHHGĐ tại tỉnh năm 2019./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 293.008
    Online: 68