Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2019 với Chủ đề: “Đồng hành cùng sự nghiệp Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”

     Ngày 26/12/1961 Hội Đồng Chính Phủ đã thông qua Quyết định số 216/CP về việc hướng dẫn sinh đẻ cho nhân dân, đây là văn bản pháp quy đầu tiên của Nhà nước ta về công tác Dân số - KHHGĐ, thể hiện Việt Nam là một trong những quốc gia sớm đi đầu trong việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ. Với Quyết định mang đậm tính nhân văn “Vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hoà thuận của gia đình và để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn một cách thích hợp”. Ngày 19 tháng 5 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số: 326 lấy ngày 26 tháng 12 hàng năm là ngày Dân số Việt Nam và tháng 12 hàng năm là tháng hành động quốc gia về dân số. Trong suốt 58 năm qua Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực Dân số -KHHGĐ và luôn đặt công tác Dân số-KHHGĐ là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội, là yếu tố cơ bản để phát huy nguồn lực con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

     Để đáp ứng nhiệm vụ của công tác Dân số trong bối cảnh hiện tại, ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Nghị quyết số 21-NQ/TW chỉ đạo tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Điện Biên tổ chức Lễ phát động tháng hành động quốc gia về Dân số và tổ chức truyền thông hưởng ứng tại cộng đồng với nội dung về Dân số và phát triển.     Chúng ta cùng nhìn nhận, suốt 58 năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong công tác Dân số -KHHGĐ, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và các tổ chức quốc tế đánh giá cao: giai đoạn 1969 -1974 số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 6,1 con, đến năm 2011 số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm còn 2,1 con (Đạt mức sinh thay thế). Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế, hạn chế tăng thêm hàng chục triệu người, đạt mức sinh thay thế sớm 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Mô hình mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã được chấp nhận ngày càng rộng rãi.

     Cùng với cả nước, công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh Điện Biên trong những năm qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tích cực vận động cán bộ đảng viên; nhân dân các Dân tộc; đoàn viên; hội viên; các em học sinh tuổi vị thành niên, thanh niên thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, quy mô gia đình có hai con được chấp nhận ngày càng rộng rãi, Tỷ suất sinh giảm từ 31,44%o năm 2001 xuống còn 23,29%o năm 2018, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,92 con năm 2001 xuống còn 2,72 con năm 2018, Điện Biên đang tiến dần tới mốc đạt mức sinh thay thế, và bước vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.

     Tuy nhiên, Điện Biên đang đứng thứ 5 trong 33 tỉnh có mức sinh cao, chất lượng dân số chậm được cải thiện, tốc độ giảm sinh chưa vững chắc. Bệnh lây truyền qua đường tình dục chưa được kiểm soát, tình trạng phá thai còn nhiều. Tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao; vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện cho sự phát triển của thanh niên và vị thành niên còn hạn chế, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại thấp là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi.

     Để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2019 với Chủ đề: “Đồng hành cùng sự nghiệp Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”, Hệ thống cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ các cấp của tỉnh Điện Biên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động Truyền thông với các hình thức tổ chức đa dạng, trong đó có nhiều buổi truyền thông trực tiếp, tuyên truyền các nội dung về Dân số và phát triển như: các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số; Hậu quả của Mất cân bằng giới tính khi sinh; Bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; lợi ích của việc sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; làm mẹ an toàn; Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tình dục an toàn; phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và tác hại của phá thai không an toàn (tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); Tư vấn lợi ích khám sức khỏe trước hôn nhân; Hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết; tầm soát, chẩn đoán sớm và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh.... Truyền thông gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được chú trọng quan tâm, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Dân số/SKSS/KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

     Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn thách thức trong công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng công tác Dân số - KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị và sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của nhân dân các dân tộc, giúp công tác Dân số - KHHGĐ đạt được những kết quả và có những bước tiến vững chắc trong thời gian tới. Góp phần tích cực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thành các mục tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh./.

Vũ Thị Thùy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 292.998
    Online: 62