Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II năm 2019

   Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II năm 2019 tỉnh Điện Biên triển khai tại 41 xã trên địa bàn 6 huyện từ ngày 11/9 đến ngày 27/11/2019.

   Phấn đấu đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai lâm sàng miễn phí trong Chiến dịch đợt II cho 6 huyện: Triệt sản 14 ca, dụng cụ tử cung 287 ca, thuốc tiêm tránh thai 235 ca. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Dân số - KHHGĐ 6 huyện tổ chức tiến hành lồng ghép cung cấp có hiệu quả các biện pháp tránh thai phi lâm sàng và nội dung tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai để đảm bảo đáp ứng kịp thời phương tiện tránh thai cho các đối tượng.

   Với các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát đối tượng đích nắm chắc địa bàn, tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ KHHGĐ đáp ứng nhu cầu của đối tượng đến tham gia thực hiện dịch vụ; Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Dân số và phát triển (nâng cao chất lượng Dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; lợi ích của sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…) vào các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Chiến dịch. 

     

   Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II năm 2019 để đạt được kết quả tốt, cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự tích cực tham gia của mỗi người dân trên địa bàn nhằm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh năm 2019.

Đặng Cúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 246.293
    Online: 1637