Vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hoà thuận của gia đình và để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn một cách thích hợp

       Cách đây 56 năm Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký Quyết định số 216 ngày 26/12/1961 về việc hướng dẫn sinh đẻ cho nhân dân. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên của Nhà nước ta về công tác Dân số - KHHGĐ, mang đậm tính nhân văn, sâu sắc về ý nghĩa và tầm cao về hiệu quả  “Vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hoà thuận của gia đình và để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn một cách thích hợp”. Quyết định số 216 ra đời thể hiện Việt Nam là một trong những quốc gia sớm đi đầu trong việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ đồng thời chính thức tuyên bố Việt Nam tham gia chương trình dân số toàn cầu. Để đánh dấu mốc thời gian Việt Nam triển khai thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, ngày 19/5/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326 lấy ngày 26/12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam và Quyết định số 2161 ngày 26/11/2010 lấy tháng 12 hàng năm là Tháng hành động Quốc gia về Dân số nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, mỗi gia đình và toàn xã hội đối với công tác Dân số - KHHGĐ.

Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số tại xã Chiềng Đông            Trong suốt 56 năm qua dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Đảng và Nhà nước ta  luôn xác định Công tác dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Ở mỗi giai đoạn, thời kỳ lịch sử tương ứng với mục tiêu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn đặt công tác Dân số - KHHGĐ là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối kết hợp của các ban, ngành đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, công tác Dân số đã đạt được những thành tựu quan trọng: Từ một nước có mức sinh cao, tuổi thọ trung bình thấp, chúng ta đã kiên trì, quyết tâm thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình từ đó đã duy trì được mức sinh thay thế, tăng tuổi thọ trung bình của người dân, kiểm soát được tốc độ phát triển dân số… Những thành tựu đó đã góp phần to lớn vào sự  nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc tặng giải thưởng Dân số; ngành Dân số được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

          Hiện nay Việt nam đang tập trung thực hiện mục tiêu Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, trong đó con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững, mà trước hết là đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn và công bằng xã hội, tập trung xóa đói giảm nghèo, chăm sóc trẻ em kết hợp phát triển y tế, giáo dục toàn diện và thúc đẩy bình đẳng giới, giảm bất bình đẳng cho tất cả mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau. Giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong ở bà mẹ, trẻ em là một trong những mục tiêu hàng đầu của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011-2020. Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII đã nêu rõ quan điểm "Công tác dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững… Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển”.

Đ/c Trần Thị Linh Trang tuyên truyền và phát tờ rơi tại xã Chung Chải huyện Mường Nhé

           Với chủ đề và thông điệp của Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2017 là “Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh” nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trước những thách thức khó khăn và tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững của đất nước; khẳng định đường lối, chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ. Hơn 10 năm qua Việt Nam đã triển khai thực hiện việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh tại 9.547 xã và 634 huyện của 63/63 tỉnh/thành phố cả nước, với 06 trung tâm sàng lọc khu vực. Đến nay, đã có 25% số bà mẹ mang thai và 35% số trẻ em sinh ra được tầm soát, chẩn đoán, can thiệp và điều trị sớm một số bệnh, tật.

          Tỉnh Điện Biên sau hơn 50 năm thực hiện quyết định 216 ngày 26 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sinh đẻ có hướng dẫn và  hơn 10 năm thực hiện Chỉ Thị số 19 ngày 20/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ;  8 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 25/6/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về công tác Dân số - KHHGĐ. Tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế; Số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,45 con năm 2005 xuống còn 2,69 con năm 2017; Cơ cấu dân số đang nằm trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, Tỷ số giới tính khi sinh giao động ở mức 109 -110 trẻ trai/100 trẻ gái ; tuổi thọ trung bình tăng lên 69,3 tuổi năm 2017;  Các hoạt động chương trình nhằm nâng cao chất lượng dân số đang từng được mở rộng. Đề án Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh được triển khai từ năm 2013 tại 20 xã thuộc 4 huyện thị,TP đến nay đã triển khai mở rộng được 43 xã thuộc 8 huyện, thị, TP và hàng năm có khoảng 6% bà mẹ mang thai và 10% số trẻ sơ sinh được sàng lọc một số bệnh, tật. Với các nội dung hoạt động, cùng với việc kịp thời can thiệp điều trị sớm sẽ giúp cho việc giảm số trẻ em bị ảnh hưởng bởi các bệnh tật bẩm sinh, từ đó giúp giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình và xã hội.

          Nhằm thực hiện đạt kết quả và tăng tỷ lệ bà mẹ, trẻ sơ sinh được sàng lọc hằng năm. Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số năm nay hệ thống Dân số từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng và các ban ngành, đoàn thể, những người có uy tín trong cộng đồng, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông với các nội dung về Dân số và phát triển,  nêu cao tầm quan trọng của Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt nam 26/12 và các đợt kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách Dân số - KHHGĐ.  Phát sóng các thông điệp và treo băng zôn tuyên truyền như "Thực hiện tầm soát và chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh để sinh được những đứa con khỏe mạnh";  "Thực hiện tầm soát và chẩn đoán sớm bệnh tật ở trẻ sơ sinh để phát hiện, điều trị kịp thời các bệnh di truyền ở trẻ"; "Hãy tấm soát và chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì nòi giống Việt nam"; "Khỏe mẹ, khỏe con, gia đình hạnh phúc"; "Không kết hôn sớm vì hạnh phúc, tương lai của mỗi gia đình"; “Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội”; "Thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống" các thông điệp này đã gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng dân cư.

          Thông qua các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về dân số” và kỷ niệm “Ngày Dân số Việt Nam 26/12” năm 2017 nhằm tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc, các tổ chức xã hội đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới. Tạo không khí thi đua, sôi nổi, động viên, khích lệ tinh thần làm việc cùa đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các cấp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu  kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ theo định hướng của Chiến lược Dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

BS. Vũ Thị Thùy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 293.000
    Online: 64